Färgkoder

Det här är en avancerad färgkods väljare som jag har utvecklat för att göra det enkelt att hitta rätt bakgrundsfärg och att ev. kombinera det med textfärg. Använd färgvärdet i din HTML-kod.


       Sätt till vitt        Färgvärde:     Färg Namn:  

eelblue steelblue steelblue steelblue 4682B4
royalblue royalblue royalblue royalblue 041690
cornflowerblue cornflowerblue cornflowerblue cornflowerblue  6495ED
lightsteelblue lightsteelblue lightsteelblue lightsteelblue B0C4DE
mediumslateblue mediumslateblue mediumslateblue mediumslateblue 7B68EE
slateblue slateblue slateblue slateblue 6A5ACD
darkslateblue darkslateblue darkslateblue darkslateblue 483D8B
midnightblue midnightblue midnightblue midnightblue 191970
navy navy navy navy 000080
darkblue darkblue darkblue darkblue 00008B
mediumblue mediumblue mediumblue mediumblue 0000CD
blue blue blue blue 0000FFF
dodgerblue dodgerblue dodgerblue dodgerblue 1E90FF
deepskyblue deepskyblue deepskyblue deepskyblue 00BFFF
lightskyblue lightskyblue lightskyblue lightskyblue 87CEFA
skyblue skyblue skyblue skyblue 87CEEB
lightblue lightblue lightblue lightblue ADD8E6
powderblue powderblue powderblue powderblue B0E0E6
azure azure azure azure F0FFFF
lightcyan lightcyan lightcyan lightcyan E0FFFF
paleturquoise paleturquoise paleturquoise paleturquoise AFEEEE
mediumturquoise mediumturquoise mediumturquoise mediumturquoise 48D1CC
lightseagreen lightseagreen lightseagreen lightseagreen 20B2AA
darkcyan darkcyan darkcyan darkcyan 008B8B
teal teal teal teal 008080
cadetblue cadetblue cadetblue cadetblue 5F9EA0
darkturquoise darkturquoise darkturquoise darkturquoise 00CED1
aqua aqua aqua aqua 00FFFF
cyan cyan cyan cyan 00FFFF
turquoise turquoise turquoise turquoise 40E0D0
aquamarine aquamarine aquamarine aquamarine 7FFFD4
mediumaquamarine mediumaquamarine mediumaquamarine mediumaquamarine 66CDAA
darkseagreen darkseagreen darkseagreen darkseagreen 8FBC8F
mediumseagreen mediumseagreen mediumseagreen mediumseagreen 3CB371
seagreen seagreen seagreen seagreen 2E8B57
darkgreen darkgreen darkgreen darkgreen 006400
green green green green 008000
forestgreen forestgreen forestgreen forestgreen 228B22
limegreen limegreen limegreen limegreen 32CD32
lime lime lime lime 00FF00
chartreuse chartreuse chartreuse chartreuse 7FFF00
lawngreen lawngreen lawngreen lawngreen 7CFC00
greenyellow greenyellow greenyellow greenyellow ADCD32
yellowgreen yellowgreen yellowgreen yellowgreen 9ACD32
palegreen palegreen palegreen palegreen 98FB98
lightgreen lightgreen lightgreen lightgreen 90EE90
springgreen springgreen springgreen springgreen 00FF7F
mediumspringgreen mediumspringgreen mediumspringgreen mediumspringgreen 00FA9A
darkolivegreen darkolivegreen darkolivegreen darkolivegreen 556B2F
olivedrab olivedrab olivedrab olivedrab 6B8E23
olive olive olive olive 808000
darkkhaki darkkhaki darkkhaki darkkhaki BDB76B
darkgoldenrod darkgoldenrod darkgoldenrod darkgoldenrod B8860B
goldenrod goldenrod goldenrod goldenrod DAA520
gold gold gold gold FFD700
yellow yellow yellow yellow FFFF00
khaki khaki khaki khaki F0E68C
palegoldenrod palegoldenrod palegoldenrod palegoldenrod EEE8AA
blanchedalmond blanchedalmond blanchedalmond blanchedalmond FFEBCD
moccasin moccasin moccasin moccasin FFE4B5
wheat wheat wheat wheat F5DEB3
navajowhite navajowhite navajowhite navajowhite FFDEAD
burlywood burlywood burlywood burlywood DEB887
tan tan tan tan D2B48C
rosybrown rosybrown rosybrown rosybrown BC8F8F
sienna sienna sienna sienna A0522D
saddlebrown saddlebrown saddlebrown saddlebrown 8B4513
chocolate chocolate chocolate chocolate D2691E
peru peru peru peru CD853F
sandybrown sandybrown sandybrown sandybrown F4A460
darkred darkred darkred darkred 8B0000
maroon maroon maroon maroon 800000
brown brown brown brown A52A2A
firebrick firebrick firebrick firebrick B22222
indianred indianred indianred indianred CD5C5C
lightcoral lightcoral lightcoral lightcoral F08080
salmon salmon salmon salmon FA8072
darksalmon darksalmon darksalmon darksalmon E9967A
lightsalmon lightsalmon lightsalmon lightsalmon FFA07A
coral coral coral coral FF7F50
tomato tomato tomato tomato FF6347
darkorange darkorange darkorange darkorange FF8C00
orange orange orange orange FFA500
orangered orangered orangered orangered FF4500
crimson crimson crimson crimson DC143C
red red red red FF0000
deeppink deeppink deeppink deeppink FF1493
fuchsia fuchsia fuchsia fuchsia FF00FF
magenta magenta magenta magenta FF00FF
hotpink hotpink hotpink hotpink FF69B4
lightpink lightpink lightpink lightpink FFB6C1
pink pink pink pink FFC0CB
palevioletred palevioletred palevioletred palevioletred DB7093
mediumvioletred mediumvioletred mediumvioletred mediumvioletred C71585
purple purple purple purple 800080
darkmagenta darkmagenta darkmagenta darkmagenta 8B008B
mediumpurple mediumpurple mediumpurple mediumpurple 9370DB
blueviolet blueviolet blueviolet blueviolet 8A2BE2
indigo indigo indigo indigo 4B0082
darkviolet darkviolet darkviolet darkviolet 9400D3
darkorchid darkorchid darkorchid darkorchid 9932CC
mediumorchid mediumorchid mediumorchid mediumorchid BA55D3
orchid orchid orchid orchid DA70D6
violet violet violet violet EE82EE
plum plum plum plum DDA0DD
thistle thistle thistle thistle D8BFD8
lavender lavender lavender lavender E6E6FA
ghostwhite ghostwhite ghostwhite ghostwhite F8F8FF
aliceblue aliceblue aliceblue aliceblue F0F8FF
mintcream mintcream mintcream mintcream F5FFFA
honeydew honeydew honeydew honeydew F0FFF0
lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow FAFAD2
lemonchiffon lemonchiffon lemonchiffon lemonchiffon FFFACD
cornsilk cornsilk cornsilk cornsilk FFF8DC
lightyellow lightyellow lightyellow lightyellow FFFFE0
ivory ivory ivory ivory FFFFF0
floralwhite floralwhite floralwhite floralwhite FFFAF0
linen linen linen linen FAF0E6
oldlace oldlace oldlace oldlace FDF5E6
antiquewhite antiquewhite antiquewhite antiquewhite FAEBD7
bisque bisque bisque bisque FFE4C4
peachpuff peachpuff peachpuff peachpuff FFDAB9
papayawhip papayawhip papayawhip papayawhip FFEFD5
beige beige beige beige F5F5DC
seashell seashell seashell seashell FFF5EE
lavenderblush lavenderblush lavenderblush lavenderblush FFF0F5
mistyrose mistyrose mistyrose mistyrose FFE4E1
snow snow snow snow FFFAFA
white white white white FFFFFF
whitesmoke whitesmoke whitesmoke whitesmoke F5F5F5
gainsboro gainsboro gainsboro gainsboro DCDCDC
lightgrey lightgrey lightgrey lightgrey D3D3D3
silver silver silver silver C0C0C0
darkgray darkgray darkgray darkgray A9A9A9
gray gray gray gray 808080
lightslategray lightslategray lightslategray lightslategray 778899
slategray slategray slategray slategray 708090
dimgray dimgray dimgray dimgray 696969
darkslategray darkslategray darkslategray darkslategray 2F4F4F
black black black black 000000

Färgkodsväljare utvecklad av Fantas Internetgrafik
Du får inte ta den här sidan och använda den på din egen hemsida! 

Vill du länka, eller lägga ett bokmärke, direkt till färgväljaren är adressen:
http://www.internetgrafik.nu/colorcode/

Copyright © 1998-2005 Fantas InternetGrafik. All rights reserved.